Texto integro del acuerdo de la CUP y Junts Pel Sí

 La CUP-CC confirma l’acord de presidència de consen
s amb Junts pel Sí
Al llarg de les darreres hores, la CUP-CC i Junts p
el Sí han arribat a un acord de
presidència de consens. El Secretariat Nacional de
la CUP i el Grup Parlamentari han
tancat l’acord sobre la base de la decisió presa al
Consell Polític i Grup d’Acció
Parlamentària del 3 de gener. L’acord d’avui inclou
els tres eixos negociats durant els
darrers mesos de converses entre la CUP-CC i Junts
pel Sí: el pla de xoc proposat per
Junts pel Sí, el procés constituent, i la ruptura p
er la independència.
Per tal d’aconseguir la presidència de consens i av
ançar cap a la República Catalana
independent, la CUP-CC es compromet a:
ACORD PARLAMENTARI
A efectes de garantir l’estabilitat parlamentària i
enfortir l’acció de govern durant
aquesta legislatura, la CUP-Crida Constituent
Es compromet a:
1. No votar en cap cas en el mateix sentit que els
grups parlamentaris contraris al
procés i/o el dret a decidir quan estigui en risc l
‘esmentada estabilitat.
2.- Garantir que dos diputats/des de la CUP-CC s’in
corporaran a la dinàmica del grup
parlamentari de Junts pel Sí, de manera estable. Pa
rticiparan en totes les deliberacions
i actuaran conjuntament en les preses de posició de
l grup per tal de donar compliment
a allò que està establert en el punt 1.
3.- Investir en la primera votació la persona candi
data a la presidencia de la
Generalitat a la investidura que l’actual president
proposi d’entre els membres del
Grup Parlamentari de Junts pel Sí.
Així mateix,
4.- La CUP-CC assumeix que la defensa en els termes
polítics del procés tal i com
l’entén la CUP-CC pot haver posat en risc l’embranz
ida i el vot majoritari de la
població i l’electorat a favor del procés cap a la
independència en una negociació que
ha desgastat ambdues parts i la base social i popul
ar de l’independentisme. Cal
reconèixer errors en la bel· ligerància expressada e
nvers Junts pel Sí, sobretot en tot
allò relatiu a la voluntat inequívoca d’avançar en
el procés d’independència i en el
procés constituent que comporta, únic escenari de c
onstrucció d’estructures i marcs de
sobirania que ens pot permetre, com a societat, alb
irar altres quotes de justícia social i
participació democràtica. Per tot això, la CUP-CC e
s compromet a reconstruir, a tots
els efectes, la potència discursiva i mobilitzadora
de l’etapa política que s’enceta amb
aquest acord, incloent la defensa activa de tots el
s agents que el fan possible.
5.- La CUP-CC posa a disposició de l’acord el compr
omís de renovar, tant com sigui
necessari, el propi grup parlamentari amb l’objecti
u de visualitzar un canvi d’etapa i
assumir implícitament la part d’autocrítica que li
correspon en la gestió del procés
negociador. Els relleus en el grup parlamentari es
produiran immediatament després del ple d’investidura.
Barcelona, 9 de gener de 2016
En referència al darrer punt d’aquests compromisos,
com que el president en funcions
Artur Mas ha fet un pas al costat i ha acceptat la
seva part de responsabilitat en les
dificultats dels darrers mesos, nosaltres també el
fem en els mateixos termes. La CUP-
CC aclareix que les dues dimissions són un gest cap
a Junts pel Sí davant de les
dificultats d’aquests darrers mesos. Però en cap ca
s, es posa en dubte la tasca i l’esforç
realitzat per les 10 membres del Grup Parlamentari.
La CUP-CC decidirà qui seran
aquestes dues persones, que seguiran treballant amb
les mateixes responsabilitats
polítiques i organitzatives dins del grup parlament
ari i en el si de l’organització, però
sense les actes de parlamentaris.
La CUP-CC insisteix que segueix tenint un grup parl
amentari de 10 parlamentaris
amb veu pròpia. Les dues diputades que participaran
dels espais de deliberació de
Junts pel Sí ho faran per millorar la coordinació i
garantir el compliment dels acords,
full de ruta per a la independència, procés constit
uent i pla de xoc.
Atentament,
CUP-CC